Hiljuti lõppes Loode tänava asfalteerimine lõigul, mis jääb Paide maantee ja Lõuna tänava vahele. Enne asfalteerimist kaevati välja teekatte aluse amortiseerunud täitematerjal ning ehitati uue teekatte alus kruusast ja killustikust, samuti voolab nüüd sademevesi korralikult kraavidesse.

Praegu paigaldatakse veel liiklusmärke ning haljastatakse tänavaäärseid alasid.

Tööd saavad täielikult tehtud kuu lõpuks.