Vabariigi valitsus andis Vihula valla munitsipaalomandisse Võsu alevikus asuvad kaks maaüksust Võsu-Käsmu kergliiklustee rajamiseks.

Tellijale