Rahvaraamatukoguvõrk (haldus)reformi ootuses

Kaili Õunapuu-Seidelberg

FOTO: Erakogu.

Hiljuti lõppenud üleeestiliste raamatukogupäevade, mille deviisiks oli “Kohtume raamatukogus”, valguses on sobiv küsida ja arutleda, kas  maakonna rahvaraamatukoguvõrk ja pakutavad teenused seda kohtumist ka kõigile soovijatele võimaldavad.

Kaasaegne, lugejate soovidest lähtuv rahvaraamatukogu peaks pakkuma oma kasutajaskonnale laia valikut teenuseid: raamatute ja perioodikaväljaannete laenutamise kõrval oodatakse raamatukogult võimalust kasutada raamatukoguhoidja abi alates tuludeklaratsiooni täitmisest kuni CV koostamiseni.

Raamatukoguhoidja peaks lisaks heale kirjanduse tundmisele oskama aidata suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega, pakkuma abi IT-vahendite kasutamisel, korraldama üritusi, koolitusi ja näitusi.

    Tagasi üles