Järgmiseks kütteperioodiks on kavas ühendada Tapa linna üldisesse kaugküttevõrku ka kaitseväe 1. jalaväebrigaadi linnak, millel on praegu oma suletud küttesüsteem. Samuti peaks soojatootja N.R. Energy saama selleks ajaks valmis uue hakkpuidul köetava katlamaja.

Praegu on Tapa linn õliküttel.

Tapa abivallavanem Andrus Freienthal selgitas, et huvi linnaku ühendamise vastu üldise linna küttesüsteemiga näitas üles kaitseministeerium.