Miks üks mees peaks mõtlema Kaitseliitu astumise peale?

Kaitseliit on sõjaväeliselt korraldatud kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik riigikaitseorganisatsioon, mis täidab temale Kaitseliidu seadusega ja selle alusel pandud ülesandeid. Nendeks on vaba tahte ja omaalgatuse toel suurendada Eesti rahva valmisolekut kaitsta meie riigi iseseisvust ja põhiseaduslikku korda.

Minu mõlemal vanaisal oli talu ja maa selle ümber. Talutööga toideti pered. Nende pojad jätkasid tööd ja elu oma isakodus, vaatamata okupatsiooniaja repressioonidele. Minu isast sai juba enne sõda linnamees, ta õppis raudteelaseks ja ehitas linna oma perele kodu, minu isakodu. Nüüd elab seal minu tütar oma perega, sest mina muretsesin endale kodu – oma maja. Loodan, et minu tütre perest tuleb siia, oma vanaisa kodusse, järgmine omanik. Nii oli, on ja jääb elu minu suguvõsas, minu naabrite juures, minu tuttavate ja sõprade peredes. Nii oli, on ja peab jääma elu minu isamaal.

Kas kõik see tuleb iseenesest või kingitusena? Minu vanaisad ja nende isad on suutnud relvaga kaitsta oma peret ja kodu valgekaartlaste, Saksa keisririigi sõdurite, Vene punaste polkude rünnakute eest. Nad võitlesid välja vabaduse elada oma tahtmist mööda oma maal, oma demokraatlikus riigis. Meie isad võitlesid selle riigi säilitamise eest, kuid jäid alla suurele naabrile ja teiste suurriikide sobingutele. Meie suutsime taastada Eesti riigi järjepidavuse ning oma seaduste ja soovide ülimuslikkuse oma isamaal.

Tagasi üles