Karitsal, Levalas ja Lasilas tõuseb veehind

Rakvere vallavalitsus teatab, et alates 1. märtsist kehtib Karitsa, Levala ja Lasila külas, kus veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenust osutab Rakvere vallavalitsus, uus veehind. Tasu võetud vee eest on märtsikuust 1,11 eurot kuupmeetri kohta (praegu 0,89 €/m3) ja tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1 euro kuupmeetri kohta (praegu 0,73 €/m3).

Tellijale

Rakvere valla keskkonna- ja elamukommunaalnõunik Lauri Sard ütles, et enne suuri muutusi, nagu seda on eesseisev haldusreform, on vaja ka veehind valla piires ühtlustada.

Rakvere valla nendes piirkondades – Lepna, Veltsi, Arkna, Tõrremäe, Tõrma ja Taaravainu külas –, kus teenust osutab Rakvere Vesi, on juba praegu veel kõrgem hind. Tasu võetud vee eest on 1,32 eurot kuupmeetri kohta ja tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,26 eurot kuupmeetri kohta.

Tagasi üles