Esmaspäeval on Kundas kolmel teelõigul liikluskorralduslikud muudatused. Kunda linnavalitsuse heakorranõunik Sirje Liiskmaa rääkis, et garantiitööde korras parandatatakse pikipraod Selja teel AS Lajose esisel ringteel ja remonditakse Kunda Nordic Tsemendi esiselt ringteelt mahasõidul olev vajunud ja pragunenud ala.