Ajavahemikul 23.–27. novembrini korraldatakse Rägavere, Laekvere ja Vinni vallas rahvaküsitlused elanike arvamuse selgitamiseks seoses kolme omavalitsuse liitumisega.

Tellijale