Väike-Maarja vald kavatseb tuleval aastal investeerida Väike-Maarja aleviku avaliku ruumi ümberkujundamisse, Lurichi monumendi paigaldamisse, Simunasse mitmeotstarbelise mänguväljaku rajamisse, Triigi kaugküttesüsteemi renoveerimisse, valla teede ja tänavate remonti ning mõnesse väiksemasse tegevusse 2,7 miljonit eurot, millest 1,8 miljonit moodustavad saadud toetused.

Tellijale