Haldusreformi seadus on põhiseadusvastane vaid ühes punktis

Haldusreformi põhiseaduspärasust arutanud riigikohus leidis, et seadus on suuremas osas põhiseaduspärane, samas tunnistas riigikohus kehtetuks seaduse sätte, mille kohaselt makstakse valitsuse algatatud liitumise puhul omavalitsustele ühinemiskulude katteks mitte rohkem kui 100 000 eurot.

Tellijale

Riigikohtult taotles põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses haldusreformi seaduse sätete kehtetuks tunnistamist 26 kohalikku omavalitsust üle Eesti, sealhulgas ka Rakke vald.

“Kohtu otsus on selline ja nii on,” sõnas Blok.

Tagasi üles