Tänavu paigaldatakse torustikud ning tehakse muud tööd Ao kalmistu kabeli veevärgi ja kanalisatsiooniga varustamiseks.

Tellijale

Selleks on eelarves kavandatud 17 000 eurot.

Eelmisel aastal tehti valmis kabeli külmkamber, samuti ruum, kus oleks võimalus lahkunu riietamiseks, ning kontoriruum.