Rakke valla elanikud soovivad Koeruga ühineda

Kui enamasti osales Lääne-Virumaa omavalitsustes haldusreformiteemalistel rahvaküsitlustel alla kümne protsendi elanikest, siis reedel ja pühapäeval toimunud küsitlusest Rakke vallas võttis osa 441 inimest ehk 32,5 protsenti hääleõiguslikest elanikest.

Tellijale

Küsimusele “Kas olete nõus Rakke valla ja Koeru valla ühinemisega üheks omavalitsusüksuseks?” vastas jaatavalt 312 ja eitavalt 129 inimest. Nii oli Koeru ja Rakke valla ühinemise poolt 71 ning vastu 29 protsenti vastanutest.

Koeru vallas samal ajal toimunud küsitlusel osales 313 inimest ehk 18,4 protsenti valimisealistest elanikest, kellest 55 protsenti oli Rakke vallaga ühinemise poolt ja 45 protsenti vastu.

Tagasi üles