Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus otsustas anda 80 000 eurot sihtotstarbelist toetust Kunda ühisgümnaasiumi katuse esimese etapi ehitustöödeks.

Ligikaudu sama palju panustab uue katuse ehitamisse ka Kunda linn oma tänavusest eelarvest.

Kavas on vahetada mitu korda lapitud lamekatus uue viilkatuse vastu.