Farmide sõnnikukäitluse olukord on paranenud

Keskkonnaministeeriumi tellimusel valminud loomapidamisettevõtete sõnnikukäitluse inventuuri raames hinnati sõnniku hoiustamise veekaitseline seisund vähemalt heaks ehk üldjoontes nõuetele vastavaks 67 protsendi inventuuri kaasatud farmi puhul.

Tellijale

Inventuur hõlmas kokku 610 veise-, sea- ja lambakasvandust üle Eesti. Kuna seakatku ohu tõttu ei olnud võimalik seafarmides välisvaatlusi teha, andsid parema ülevaate veisefarmid.

Hea veekaitselise hinnangu sai sõnnikukäitlus 63 protsendi külastatud piimakarja ja lihaveiste farmi puhul. Kõige paremad olid tulemused lambafarmides.

Tagasi üles