Viinistu kunstimuuseumis 14. kuni 18. augustini toimuva rahvusvahelise kunstiprojekti “Genius loci. Lahemaa. Viinistu” eesmärgiks on tabada 21. sajandi alguse Lahemaa rannakülade kohavaimu. 

Enam kui 30 kunstnikku toimetavad kolmes sfääris: maali, fotograafia ning skulptuuri alal. 

Kasutades erinevaid, enda individuaalsusest tulenevaid väljendusvahendeid, üritavad nad jõuda püstitatud sihtmärgile võimalikult lähedale.