Rakke volikogu arutab istungil hüvitiste maksmist

Rakke vallavolikogu viimasel, neljapäeval toimuval istungil on päevakorras mitu hüvitise maksimist puudutavat eelnõu. Rakke vald sundliidetakse Väike-Maarja vallaga.

Tellijale

Eelnõu kohaselt makstakse Rakke vallavalitsuse ametnikele ja töötajatele, kes on olnud vallavalitsuse teenistuses kuni kaheksa aastat, halduskorralduse muutmisest tingitud töökoha kaotuse tõttu lisaks seadusest tulenevale hüvitisele kompensatsiooni kolme kuu ametipalga ulatuses. Neile, kes on vallavalitsuses töötanud kauem kui kaheksa aastat, on kavas maksta kompensatsiooni kuue kuupalga ulatuses.

Volikogu arutab ka preemia maksmist vallavanem Andrus Blokile ning hüvitise määramist vallavolikogu esimehele Enno Eilole ja vallavolikogu sekretärile Aimi Vaimelile. Summasid eelnõus määratud ei ole, nende üle otsustab volikogu.

Tagasi üles