Rakvere linn kaotas kohtulahingu

FOTO: Marianne Loorents

Tark Maja.

Viru maakohtu kohtunik Marika Leimann ei rahuldanud tsiviilasjas Rakvere linna hagi pankrotis sihtasutuse Virumaa Kompetentsikeskus vastu võlausaldajate 10. oktoobril toimunud üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamiseks.

Kohtuotsus tehti teatavaks 3. novembril. Sellele on õigus 30 päeva jooksul esitada apellatsioonikaebus Tartu ringkonnakohtule.

Rakvere linna lepingulise esindaja vandeadvokaadi Küllike Nammi sõnul on hagi esitamise peamine argument, et pankrotihaldur rikkus võlausaldajate nõuete kaitsmise koosolekust teavitamise korda. Nimelt avaldas pankrotihaldur 4. oktoobril väljaandes Ametlikud Teadaanded teate, et 10. oktoobril toimub võlausaldajate üldkoosolek, mis on 14. septembril alanud üldkoosoleku jätk. Hageja hinnangul peab pankrotihaldur teatama nõuete kaitsmise koosolekust vähemalt 15 päeva ette. Seega on rikutud seadusest tulenevat korda.

Pankrotitoimkonna ametlik esindaja vandeadvokaat Terje Eipre väitis, et 10. oktoobril jätkus septembris pooleli jäänud koosolek ja tegemist ei olnud uue nõuete kaitsmise koosolekuga, nagu hageja väitis.

Eipre sõnul ei reguleeri seadus koosoleku jätkamisest teavitamise korda, ja siis allub see koosoleku kokkukutsumise üldregulatsioonile, mille järgi tuleb koosolekust osapooltele teada anda vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist. Vandeadvokaadi hinnangul venitaks menetlust, kui koosoleku jätkamisest teatataks 15 päeva ette.

Ka pankrotihaldur Martin Krupp leidis, et koosoleku jätkamisest ei pea teavitama 15 päeva ette.

Rakvere linnasekretär Riina Männiste ei osanud veel öelda, kas kohtuotsus kaevatakse edasi või mitte. 

Tagasi üles