Ministri sõnul sai Urmas Laht väga vähe toetust

Maaeluminister Tarmo Tamm kõneles, et Urmas Laht on seotud OÜ-ga Markilo – ettevõttega, millest omab 9,625 protsenti, mis on õigustatud saama aretusühistult teenust tõuraamatu ja aretusregistri pidamise ning jõudluskontrolli korraldamise eest summas 121 018,58 eurot, see tähendab, et Urmas Lahe osa on 9,625 protsenti sellest summast.

Tellijale

Teet Soormil aga puuduvad ettevõtted, mis oleksid õigustatud saama aretusühistult teenust tõuraamatu ja aretusregistri pidamise ning jõudluskontrolli korraldamise kohta.

Tamm selgitas, et toetuskriteeriumidele vastavaid aretusühinguid oli sellel ajal seakasvatuses üks: Eesti Tõusigade Aretusühistu.

Tagasi üles