Kaitsevägi teeb 6.–8. veebruarini Väike-Maarja vallas Raeküla, Eipri ja Avispea küla maaalal 1. jalaväebrigaadi allüksuse väliharjutusi.