Uppuvates Eesti metsades kuulutati välja erakorraline olukord

Erakordselt suure sademete hulga tõttu kuulutasid Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit ja Eesti Era­metsaliit Eesti metsades välja eriolukorra, sest märgades oludes metsatööde tegemine ei ole looduskeskkonna suhtes vastutustundlik ja läheb vastuollu metsanduse hea tavaga.

Metsandussektor ei eelda tekkinud olukorras finantstuge, küll aga riigi kinnitust tekkinud eriolukorrale. Eesti metsa- ja puidutööstus moodustab ligi viis protsenti Eesti SKP-st, tootes riigikassasse aastas teadus- ja haridusministeeriumi eelarve jagu maksutulu ning on tööandja ligi 40 000 peamiselt maal elavale inimesele.

Keskkonnaminister Siim Kiisler tunnistas, et olukord Eesti metsades on eriline.

“Viimase poolaasta erakordselt vihmased ja üsna soojad ilmastikuolud on märkimisväärselt piiranud metsasektori ettevõtete töö tegemise võimalusi. Keerulised ilmastikuolud on mõjutanud raskendavalt ka metsasektori ettevõtete võimekust oma lepingujärgsete kohustuste täitmisel. Kuigi tegemist ei ole hädaolukorra, seaduse mõistes eriolukorraga, on tegemist kahtlemata erakordse olukorraga, millega toime tulemiseks paluvad metsasektori ettevõtted kõigi osapoolte mõistvat suhtumist ning rakendada võimalusel leevendusi kohustuste täitmisel ja nende vajakajäämisel,” kõneles Kiisler.

“Kutsun ka keskkonnaministrina kõiki osapooli võimalusel suhtuma mõistvalt metsasektori ettevõtete tänasesse keerulisse olukorda ning olema valmis koostööks ilmastikutingimustest tuleneva raske aja üleelamisel. Loodan väga, et viimastel päevadel olnud mõnevõrra külmemad ilmad jätkuvad, nii et ettevõtetel oleks peagi võimalik taastada tavapärane töörütm ja jätkata lepingujärgsete kohustuste õigeaegset täitmist,” jätkas ta.

Erametsaliidu juhatuse esimees Mikk Link sõnas, et nende soov ei ole küsida riigilt metsandussektorile finantsabi ning nad ei eelda, et erakorraline olukord annab iga lepingu puhul õiguse lepingulised kohustused täitmata jätta, kuigi mõnega võib see isegi nii olla. Küll aga ootab erametsaliit lepingupartnerite, ettevõtete ja ametkondade mõistvat suhtumist ja valmisolekut rakendada leevendusmehhanisme, et sektorit tabanud rasket olukorda mitte võimendada.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse esimees Marek Kase tunnistas, et praegustes märgades ilmaoludes ei ole aktiivne metsamajandmine looduskeskkonna suhtes vastutustundlik ja ­läheb vastuollu metsanduse hea tavaga.

“Olukord on eriti keeruline metsast palka saavate inimeste jaoks. Need mõjud ei pruugi avalduda kohe, vihmaste olude tõttu oleme sunnitud töötama aladel, kus tavaliselt teeme töid kevadise sula ajal. See aga tähendab, et kevadel võib olukord veelgi raskemaks kujuneda,” kõneles Kase.

Eelkõige oodatakse mõistmist finantsasutustelt ja suurtarbijatelt, Euroopa Liidu toetusi menetlevatelt asutustelt ning sektori sees. Samuti paluvad liidud riigi kinnitust eriolukorrale, mis võimaldab ettevõtetel oma koostööpartneritele tekkinud olukorda selgitada.

2017. aasta augustist alates on keskmiselt olnud sademeid kolmandiku võrra tavapärasest rohkem. Sügisene sajune soe periood on kestnud väga pikalt, riigi ilmateenistuse andmetel oli Eesti keskmine sajuhulk augustis 104%, septembris 137%, oktoobris 158%, novembris 107% ja detsembris 146% normist. Lisaks pole keskmisest soojem talve algus (3,3 °C normist kõrgem) võimaldanud märjal pinnasel külmuda.

Suur sademete hulk põhjustab metsades üleujutusi. Enamikus kohtades pinnas ei kanna ja suur osa metsateedest on läbimatud või on neile seatud raskeveokite liiklemise massipiirangud. Sellest tulenevalt on metsatööde tegemine metsas osutunud probleemseks ja kohati võimatuks. Tavapärased sademete mõju leevendamise meetmed lankide valiku ning varude näol on ammendumas. Nimetatud olukord on seadnud raskesse seisu kõik sektoris tegutsejad, kes on seotud pikaajaliste lepinguliste kohustustega.

Probleemid puudutavad erametsaomanikke, metsaühistuid, metsa ülestöötajaid, transpordiettevõtteid, tööstust jne.

Pöördumisega kutsutakse kõiki asjaosalisi üles mõistvale suhtumisele erakorralistest ilmastikutingimustest põhjustatud vajakajäämiste puhul.

Läti metsades kuulutati eriolukord välja eelmise aasta lõpus.

Tagasi üles