N, 9.02.2023

Anname noortekeskusele võimaluse!

Triin Varek
, Rakvere abilinnapea
Anname noortekeskusele võimaluse!
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Triin Varek.
Triin Varek. Foto: Marianne Loorents

Praegu on kultuuri, spordi ja noorsootöö koordineerimine kohaliku omavalitsuse korraldada. Need on piisavalt suured valdkonnad. Spordi osas teeb head tööd spordikeskus. Kultuuri ja avatud noortekeskuse sisulist tööd korraldab Rakvere kultuurikeskus, kus antud valdkondade ühisosa ei ole märkimisväärne. Viisteist aastat tagasi läks noortekeskuse juhtimine kultuurikeskuse alla ja nüüdseks on toonane struktuurimuudatus ajale jalgu jäänud.

Noorsootöö tervikuna on pidevas arengus, kuna töö sisus tuleb lähtuda noorte tegelikest vajadustest ja huvidest. Kultuurikeskus tegeleb avatud noortekeskuse koordineerimisega, mis on ainult üks osa kogu noorsootöö korraldusest.

Noorsootöö üks roll on olla partneriks formaalse ja mitteformaalse õppe lõimumisel, lisaks noorte ettevõtlikkuse arendamine ja kogukonna sidumine. Selleks on vaja noori kaasata, teha uuringuid ja kaardistada olukorda ning areneda. Kui Rakvere linn soovib olla ka tulevikus hea elukeskkond lastega peredele, tuleb panustada noortele mitmekesiste võimaluste loomisse ja nende kaasamisse. Noorsootöö on noore inimese positiivse arengu toetamine ja selleks sobivate tingimuste/keskkonna loomine. Keskkond ei ole ainult tuba või maja. Noorsootööd tehakse tänaval, veebikeskkonnas, huvikoolides ja koolides. Kuna noorsootöö lõimub haridus-, sotsiaal-, spordi-, kultuuri-, tervise- ja muude valdkondadega, toetaks noorsootöötajate tegevus eraldi asutuses väljaspool kultuurilist kallutatust ka teisi valdkondi.

Tagasi üles