Tapa vald.

FOTO: Tapa vallavalitsus.

Valminud on Tapa ja Tamsalu valla ühinemisel tekkinud Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia esialgne projekt aastateks 2018–2025.