Tapa valda on viimastel aastatel rajatud mitu uut mänguväljakut. Üks neist asub Moel.

FOTO: Eva Klaas

Tänavu suvel rajatakse uus mänguväljak Tapale Ivaste tänava äärde, piirkonda, kus asub palju kortermaju.

Lisaks mänguelementide paigaldamisele rajatakse juurdepääsutee, pannakse valgustid ning ehitatakse puidust piire.

Töid teeb MoTeh OÜ ning need lähevad maksma ligi 32 000 eurot.