Kummipostid Haljala ja Aaspere vahelisel teel.

FOTO: Meelis Meilbaum

Valitsus arutab taas riigiteede 2018.–2022. aasta hoiukava. Majandus- ja taristuminister Kadri Simson teeb valitsusele ettepaneku kinnitada riigiteede hoiu põhimõtted ja rahastamise maht kululiikide lõikes ning annab ülevaate kavandatavatest töödest Eesti riigiteedel kuni 2022. aastani. Finantseerimine nähakse ette riigi eelarvestrateegias ja riigieelarves, vahendas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Teehoiukava on koostatud maanteeameti ettepaneku alusel. Selles on arvestatud ka valitsuskabineti nõupidamistel otsustatuga, sealhulgas Tallinna–Narva maantee Aaspere–Haljala lõigu neljarealiseks ehitamisega.