Aleksander Jarošuki sõnul näeb Kaliningrad ennast areneva Vene linnana Euroopas ja tahab olla Venemaa sillaks
Euroopasse. Kuna Kaliningradil ei ole Eestis ametlikku sõpruslinna, siis arutleti võimaluse üle Eestiga sidemete tihendamiseks Rakvere koostöösidemete läbi.