Salla kool paneb sügisest uksed kinni

Salla põhikool.

FOTO: Internet

Rakke volikogu otsustas lõpetada Salla põhikooli tegevuse hiljemalt 31. augustist.
Otsuse poolt hääletas kaheksa volikogu liiget, vastu üks ning neli volinikku jäid erapooletuks.

Salla põhikool liidetakse järgmisest õppeaastast Rakke gümnaasiumiga, mis sisuliselt tähendab, et õpilased arvatakse automaatselt selle kooli õpilasteks ning lapsevanemad ei pea hakkama otsima uut koolikohta. Korraldatud õpilastransport võimaldab lastel jõuda õigel ajal kooli ja tagasi koju.

Salla põhikoolis õpib praegu 18 last, järgmisest õppeaastast oleks tulnud jätkata tõenäoliselt 13 õpilasega, sest piirkonnas ei ela lapsi, kes läheksid esimesse klassi.

Rakke vallavalitsus peab nüüd teavitama vastu võetud otsusest kirjalikult haridus- ja teadusministeeriumi, maavalitsust, Salla põhikooli ja õpilaste vanemaid vähemalt viis kuud enne õppeaasta algust ehk hiljemalt märtsi lõpuks.

Tagasi üles