iDeal kampaania

Rakverel tuleb leida uus vedaja linna ja lähiümbruse bussiliinidele

Aasta lõpuni teenindab linnaliine M.K.Reis –X OÜ.

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Aastast 2016 ei korralda Lääne-Viru maavalitsus enam Rakvere linna ja lähiümbruse liine nr 1, 2, 3 ja 5.

Maanteeamet on teinud ettepaneku valdavalt Rakvere linna territooriumil kulgevaid liine korraldada Rakvere linna poolt ning ei näe neid liine maavalitsuse poolt korraldatavate maakonnaliinivõrgu osana. Maanteeamet tugineb alates 1. oktoobrist 2015 jõustuvale ühistranspordiseaduse muudatusele, millega muudetakse liinide mõisteid ja täpsustatakse valla-, linna- ja maakonnaliinide eristamise kriteeriume.

„Oleme lubanud Rakvere linnavalitsuse poolt korraldavatele linnaliinidele jätkuvat riigieelarvelist toetust, mis oleks küll eeldatavalt toetuse tänasest mahust väiksem. Samas ei määratle me Rakvere linnaliinide mahtu, vaid see jääb Rakvere linnavalitsuse, kui korraldaja otsustada,“ rääkis maanteeameti ühistranspordi osakonna juhtivekspert Aini Proos.

Käesoleva aasta lõpuni teenindab Rakvere linna ning lähiümbruse liine nr 1, 2, 3 ja 5 maavalitsusega sõlmitud üheaastase otselepingu alusel M.K.Reis –X OÜ.

Lääne-Viru maavalitsus on aegsasti teavitanud Rakvere linnavalitsust sellest, et Lääne-Viru maavalitsuse pädevuses ei ole ettevalmistuste tegemine uue vedaja leidmiseks Rakvere linna ja lähiümbruse liinidel 1, 2, 3 ja 5 alatest 1. jaanuar 2016.

Rakvere linna ja lähiümbruse liinide nr 1,2, 3 ja 5 2015 aasta lepinguline liinimaht on 198 000 kilomeetrit, eeldatav riigieelarvelise liinitoetuse maht on suurusjärgus  115 000  eurot.  Rakvere linnavalitsus toetab 2015 aastal oma eelarvest osade linnaelanike (eakad, suured pered) tasuta sõitu 63 000 euro ulatuses ning kompenseerib pool õpilaste kuupiletist umbes 4300 euro ulatuses.

Tagasi üles