Kunda linnapea valimine oli seaduspärane

Kuigi esiti paistsid Kunda linnapea valimised segased, määrati Kaido Veski (keskel) ametisse siiski õiguspäraselt.

FOTO: Meelis Meilbaum

Kuigi Kunda linnapea valimise seaduspärasus pani nii mõnegi linnavoliniku kahtlema, ei näe justiitsministeerium, rahandusministeerium ega maasekretär protsessis õigusrikkumist.

Tellijale

Linnapea valimise protseduure reguleerib kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 27, mille kohaselt valib volikogu vallavanema või linnapea KOKSis ja valla või linna põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras kuni neljaks aastaks.

Vallavanema või linnapea valimine on volikogu ainupädevuses. Täpsem linnapea valimise kord sätestatakse linna põhimääruses.

Tagasi üles