Maakonnaplaneeringu eskiis on avalikkuse ees

Lääne-Viru maavalitsuse moodustatud komisjon valib esitatud kandidaatide seast vähemalt ühe ning esitab kandidaadi andmed Vest-Agderi inimestele.Foto on illustratiivne.

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Lääne-Viru maavalitsus teatab, et 11. jaanuarist kuni 24. jaanuarini toimub Lääne-Viru maakonnaplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek.

Maakonnaplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 28. jaanuaril algusega kell 14.00 Lääne-Viru maavalitsuses (F. R. Kreutzwaldi 5, Rakvere, õppeklass, ruum nr  3).

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Lääne-Viru maavalitsuse veebilehel.

Eskiislahenduse kohta saab avaliku väljapaneku ajal 11. jaanuarist kuni 24. jaanuarini  esitada ettepanekuid, arvamusi ja küsimusi kirjalikult aadressil Lääne-Viru Maavalitsus, F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-posti aadressil info@laane-viru.maavalitsus.ee.

Maakonnaplaneeringu eesmärk on tasakaalustada keskkonna kasutusviise, kavandada kestlikku arengut ning parandada inimeste elamistingimusi.

Tagasi üles