Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituut korraldab webinari ehk veebiseminari

Tartu ülikool. FOTO: SCANPIX

Mis on perekond ja kuidas seda uuritakse? Kuidas inimesed tänapäeval kokku saavad ja miks nad lahku lähevad? Kuidas pääsevad uurijad koduseinte vahel toimuvale ligi? Kuidas mõjutavad uuringute tulemused Eesti perepoliitika kujunemist?

Nende küsimuste üle arutlevad Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi webinaril kolmapäeval, 6. aprillil kell 16.00 sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika vanemteadur Mare Ainsaar, sotsiaalse analüüsi meetodite lektor Kadri Rootalu, soouuringu lektor Kadri Soo ja üldsotsioloogia dotsent Kairi Kasearu. Arutelu juhib interpersonaalse ja hariduskommunikatsiooni lektor Kadri Ugur.

Webinar on otseülekandena vaadatav TÜ ühiskonnateaduste instituudi Youtube’ist.

Reaalajas vaadates on võimalik oma küsimuste ja kommentaaridega osaleda. Võimalik on ka hilisem järelvaatamine ÜTI kanalil.

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut korraldab webinare ehk veebiseminare paljudel erinevatel teemadel. ÜTI-s tegutseb sotsiaaltöö, ajakirjanduse, meediauuringute, sotsiaalse kommunikatsiooni,  infoteaduste, sotsioloogia ning sotsiaalpoliitika õppetool, kus tegeletakse väga erinevate ühiskondlike teemade uurimisega. Sotsiaaltööd ja –poliitikat, sotsioloogiat, ajakirjandust, kommunikatsioonijuhtimist ning infoteadusi saab ÜTI-s õppida nii rakenduskõrghariduse-, bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriastmes. 

ÜTI webinarid on suurepärane võimalus heita pilku nende teemade sügavusse ja ühiskonna tippteadlase igapäevatöösse.

Juba on toimunud (ja on järelvaadatav) webinar teemal „Privaatsuse ja avalikkuse tajumine sotsiaalmeedia ajastul“, plaanis on webinarid andmeajakirjanduse ja big data teemadel.

Tagasi üles
Back