Lääne-Virumaal on lõpuklasside õpilaste arv suurenenud

9. ja 12. klassi õpilaste arv on maakonna koolides kasvanud.

FOTO: KASPER MÄE/VIRUMAA TEATAJA

Kui võrrelda tänavuse ja möödunud õppeaasta põhikooli lõpuklassi ja 12. klassi õppurite arvu, on näha väikest kasvutendentsi.

Haridus- ja teadusministeeriumist anti teada, et 2017/18. õppeaastal õppis Lääne-Virumaal 9. klassides 620 ja 12. klassides 285 õpilast. Võrdluseks, 2016/17. õppeaastal õppis 9. klassides 612 ja 12. klassides 281 õppurit ning lõpetajaid oli vastavalt 554 ja 269.

Seda, kui palju noori lõpetas Lääne-Virumaal 12. klassi, ei osatud haridus- ja teadusministeeriumist veel öelda. Need andmed koondatakse kokku alles aasta lõpu poole.

Tagasi üles