10 ja 50 aastat tagasi

Virumaa Teataja.

FOTO: Virumaa Teataja

Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Ka linnukesel on mure

Metsloomade kaitse jahiaegade kehtestamise ja salaküttide jälitamise näol on pikaajaline ja kõigi poolt heakskiidetud abinõu, vabaduses elavate loomade ja lindude eest hoolitsemine aga suhteliselt alles noor, sõjajärgne ettevõtmine. Sellepärast pole kaugeltki kadunud ükskõiksus ja käegalöömine – küll nad ise kasvavad. Ometi näitab praktika, et mõnede liikide säilitamiseks, eriti aga arvukuse tõstmiseks, on inimlik abi möödapääsmatult vajalik. Kõige kõikuvam on meil põldpüüde arv. Pakase, sügava lume ja jäise kooriku tagajärjel hukkub igal talvel metskitsi. Käredad talved ei heida armu ka metssigadele. Puuduvad andmed, et jänesed oleksid meil nälga surnud. Küll võivad nad aga napil toidul elades jääda nõrgaks, mille tagajärjel kevadised pesakonnad on väikesearvulised või puuduvad üldse. Praeguste suurte põllumassiivide juures pole pikk-kõrvadel kerge orasepõldu üles leida. Ka kuhjaaluseid on hoopis vähem. Metsade uhkus – põder – ootab inimestelt soolakuid. Metsised ja tedred on tänulikud kruusakuhilate eest. Mõnegi kooli õpilased on peale väikestele laululindudele toidulaudade ehitamise mõelnud ka sügaval metsas elutsevate loomade ja lindude abistamisele. Seda tööd tuleks teha käsikäes jahimeestega. Ühekordne jalutussõit on muidugi parem kui mitta midagi, ometi peaks taotlema pidevat ja reeglipärast koostööd.

10 aastat tagasi

Uus aasta tõi endaga kaasa uued hinnad

Uus aasta tõi tavapäraselt endaga kaasa mitu hinnatõusu. Kerkis elektrihind, osa kaupade ja teenuste käibemaks ja tõusid riigilõivud. Elektri hind kallines 1. jaanuarist keskmiselt 6,4 senti kilovatt-tunni eest, jaanuarist suureneb ka taastuvenergia tasu ligi 3 sendi võrra kWh kohta. Koos taastuvenergia tasu tõusuga kallineb elektriarve jaanuarist kokku 10 senti/kWh (koos km-ga). Eesti keskmise majapidamise elektriarvet suurendab hinnamuutus kuus umbes 23 krooni võrra. Uus aasta tõi kaasa ka osa kaupade ja teenuste käibemaksu tõusu. Senine soodusmäär tõuseb viielt protsendilt üheksale raamatutel, perioodikal, ravimitel ja majutusteenustel. Etenduse- ja kontserdipiletite, matusetarvete ja -teenuste ning ohtlike jäätmete käitlemise puhul tõusis käibemaks aga 18 protsendile. Aasta algusest muutus ka liiklusregistri ning kodakondsus- ja migratsiooniameti mitme toimingu riigilõiv.

Tagasi üles