10 ja 50 aastat tagasi

Virumaa Teataja.

FOTO: Virumaa Teataja

Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Miks autod seisavad?

Tamsalu alevinõukogu arutas üldkasutatava autotranspordi kasutamist Tamsalu Jõusöödatehases ja Rakke Lubjatehase Tamsalu tsehhis. Nimetatud asutusi teenindab Tapa Autobaas nr. 21 lepingulise limiidi alusel. Autobaas on lepingulise ülesande täitnud ja ületanud nii möödunud aasta kui k. a. kuude lõikes. Muret tekitav ja lubamatu on sealjuures aga see, et asutuse kontosse on kirjutatud väga palju ülenormatiivset seisuaega, eriti Tamsalu Jõusöödatehase arvele. Kui kogu ülenormatiivne seisuaeg oli autobaasis nr. 21 aastas 38 200 tundi, siis Tamsalu Jõusöödatehases üksinda oli see läinud aastal 29 300 tundi ehk 76,6% kogu baasi seisuajast.

Alevinõukogu, analüüsinud olukorda, leidis, et valdava osa Tamsalu Jõusöödatehase ülenormatiivsest seisuajast (25 200 tundi) moodustavad seisuajad jõusööda mahalaadimisel kolhoosides ja sovhoosides, seda peamiselt halva laomajanduse ja laadimistööde puuduliku organiseerimise tõttu. Puuduvad korralikud jõusöödahoidlad, mis võimaldaksid autodel hoonesse sisse sõita ja ajaraiskamiseta mahalaadimist. Töö peaks olema mehhaniseeritud. Selle asemel püütakse väikestesse hoidlatesse jõusööt sisse tuupida. Sageli ei ole kohe käepärast ka mahalaadijaid, keda alles otsitakse, raisates niigi kalleid tööminuteid. Alevinõukogu tegi Rakvere Põllumajandusvalitsusele ettepaneku juhtida majandite tähelepanu laomajanduse kiirele korrastamisele ja vajalikule ümberehitamisele.

10 aastat tagasi

Kodutu leidis äriidee

Rakvere linnapea Andres Jaadla sattus nädalavahetusel Vaala keskuses kodutu küüsi, kes linnajuhilt taarat lunis. Rakvere linnapea Andres Jaadla rääkis, et otsustas puhkuse eel elamist korrastada ja tühja taara tagasi ringlusse lasta.

Aga Vaala keskuse taarapunktis ootas linnajuhti ebameeldiv üllatus. Jaadla sõnul tuli laupäeval Vaala keskuse taara vastuvõturuumis tema juurde alkoholi järele lõhnav mees ja teatas, et ega siin muud olegi, kui jätku aga linnapea taara tema hoolde. “Mul ei olnud taarast kahju,” jätkas Rakvere linnapea Andres Jaadla. Samas tundis ta huvi, mida mees taara eest saadud rahaga teeb. “Ostan süüa,” kõlas vastus. Lähemal usutlusel selgus, et mees elab Rakvere kodutute varjupaigas. Seal aga pidavat ta suisa näljas olema. Linnapea ei jäänud niisugust juttu uskuma ja helistas kodutute varjupaiga juhatajale Pille-Ruth Kukemilgile. Selgus, et varjupaiga selle asukaga probleemidest puudu ei tule. Samuti kinnitas Kukemilk linnapeale, et varjupaiga asukad nälga küll kannatama ei pea. Jaadla tegi kodutule ettepaneku varjupaika sööma sõita, millega mees ka nõustus. Jaadla oli juhtunust nördinud. Tema hinnangul teenis mees endale lihtsalt napsiraha. “Meie põhimõte on anda neile, kes tõsiselt abi vajavad, mitte neile, kelle eest linn hoolitseb ja kes tahavad lisaks veel pudeliraha,” selgitas linnapea. Rakvere kodutute varjupaiga asukad kinnitasid, et tegemist oli taunitava üksikjuhtumiga.

Tagasi üles