10 ja 50 aastat tagasi

Virumaa Teataja.

FOTO: Virumaa Teataja

Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Veel maikuu jooksul avab teeninduskombinaat “Viru” kaks teeninduspaviljoni, ühe neist Väike-Maarjas ja teise Võsul. Viimane asub rannas ja sinna tulevad juuksur, fotograaf ning rannatarvete laenutuspunkt. Väike-Maarjas valminud paviljoni lähevad juuksurid, kellassepad, villavahetuspunkt jm. Praegu on uute teeninduspaviljonide ehitused pooleli Kadrinas ja Kundas.

10 aastat tagasi

Võsu Arengu Seltsi konverentsil otsiti lahendusi Võsu ehk Uinuva Kaunitari arendamiseks ning sealse elu edendamiseks. Töörühmades kaasati kõik soovijad arutellu. Lisaks tavapärastele konverentsiettekannetele arutati Võsu elu edendamise võimalusi neljas töörühmas: haridus ja elukestev õpe; kultuur ja kunst, vaba aeg ja üritused; keskkond meie ümber ning XXI sajandi küla.

Tagasi üles