10 ja 50 aastat tagasi

Virumaa Teataja.

FOTO: Virumaa Teataja

Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Rakvere rajooni sisepoliitika ja ökonoomika poliitinformaatoritel oli külas Eesti NSV rahandusminister sm. Norak. Partei rajoonikomitees peetud õppusel tutvustas ta kuulajaile partei ja valitsuse abinõusid nõukogude rahva heaolu parandamisel. Räägiti veel NLKP Keskkomitee teesidest V. I. Lenini 100. sünniaastapäevaks.

10 aastat tagasi

Rakvere linnavolikogu otsustas alates 1. veebruarist vähendada aasta lõpuni linnavalitsuse ning linna allasutuste töötajate palka kuni 15 protsenti. Linnavalitsuse ja allasutuste palgakärbe aitab kokku hoida 11 miljonit krooni, mis moodustab laias laastus veerandi tänavusest eelarvekärpest. Muudeti palgaastmete koefitsiente ja uus palgatabel laieneb ühtmoodi kõigile.

Tagasi üles