10 ja 50 aastat tagasi

Virumaa Teataja.

FOTO: Virumaa Teataja

Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Alkoholist kultuuriasutuste einelaudades

Toimetus sai kirja, milles nuriseti selle üle, et ETKVL-i Rakvere KIT-i klubis korraldatud uue aasta balli ajaks oli sinna toodud puhvet alkohoolsete jookidega. Noori tuli ballile päris palju. Puhvetist rikkalikus valikus saada olnud joogid panid aga mõned noored tubli auru alla. Kirja autor leiab, et tantsimas käivad peaasjalikult noored, seepärast on niisugustel puhkudel kohatu müüa puhvetis kangemaid jooke. Piisab üksnes karastavatest jookidest. Ärakiri sellest kirjast saadeti Rakvere Kaubastule. Vastuses öeldakse järgmist: Kaubastu on rangelt kinni pidanud alkohoolsete jookide müügi eeskirjast, mis keelab klubides ja teistes kultuuriasutustes nende kaubastamise. Alkohoolseid jooke on puhvetisse viidud ainult erandjuhtudel (ürituste korraldajatega kooskõlastatult) kinniste peoõhtute puhul. Kirjas märgitud uue aasta balli korraldajad soovisid einelauda, kus oleksid müügil ka alkohoolsed joogid. Kaubastu täitis balli korraldajate soovi. Klubis oleksid pidanud korra kindlustama balli korraldajad, mitte kaubastu.

Kaubastu juhtkond andis sööklate juhatajatele edaspidiste arusaamatuste vältimiseks range korralduse, et klubide, kultuurimajade jm. einelaudades ei müüdaks alkohoolseid jooke.

10 aastat tagasi

Tekstiraamatud avavad teatritõde

Rakvere Teatrikohvikus avatud näitusel “Tekstiraamatud läbi 70 aasta” kõnelevad teatritöö alustalad avameelsemalt või napisõnalisemalt lavaloomingu sünnilugusid. 32 lehitsetavasse ekspositsiooni kuuluva tekstiraamatu seas on vanu ja väsinuid ning värskeimal – “Eikellegimaal” – on alles esimene proov selja taga. Mõne raamatu lehed on märkustest pea puutumata, mõnda on lisandunud joonistusi, skeeme, märkusi, rebimisi ja kleepimisi. “Tekstiraamatute kaudu on näha, kuidas üks näidend lavale jõuab, mismoodi proovis sellega käitutakse, missugused mõtted ja ideed liiguvad inimeste peas ja kuidas need lavale jõuavad,” ütles näituse koostanud Rakvere teatri dramaturg Anne-Ly Sova. On üksikud näitlejate tekstiraamatud, on inspitsientide, helitehnikute ja valgustajate omasid. “Kõige märkusterohkemad on inspitsientide tekstiraamatud,” tõdes Anne-Ly Sova. See on ka loogiline – just inspitsient kannab vastutust, et valminud teatritükk toimiks laval nagu õlitatult. “Väga palju on näiliselt jaburaid märkusi, mis ei ütle kõrvalseisjale midagi, aga inimesed, kes nendega tööalaselt kokku puutuvad, saavad väga täpselt aru, mida need tähendavad,” lausus Sova. “Lippude vahetus. Auk alla. Sõdurid üles. Kauss üles,” tõi teatri peanäitejuht Üllar Saaremäe näiteid “Macbethi” tekstiraamatust.

Tagasi üles