Vastukaja: kuhu liigud, Rakvere turism?

Andres Jaadla.

FOTO: Meelis Meilbaum

On tõsi – Rakvere linna polnud eraldi stendiga väljas turismimessil Tourest. Selgitan tausta.

Ettevalmistused  turismimessiks said alguse juba aasta varem ja minule kui valdkonna eest vastutavale abilinnapeale teadaoleva info kohaselt olid sõlmitud varasemad kokkulepped, et Rakvere linn ei osale Tourestil iseseisva boksiga, vaid kogu Lääne-Virumaad esindab Tourestil mittetulundusühing Visit Virumaa, kes koondab kõigi huvitatute, sealhulgas linna infomaterjalid ja neid atraktiivselt ühiselt messil Tourest esitab. Kokkuleppe kohaselt pidi linn andma MTÜ-le messi jaoks linna tutvustavad trükised. Pidades kinni sõlmitud kokkulepetest, nii ka tehti. Tourestil osalesid nii linnapea Triin Varek kui ka abilinnapea Andres Jaadla, kes tõid MTÜ Visit Virumaa esindajale Monika Soonestele messi jaoks valminud linna trükisoojad uued trükised.

Messil toimunud kohtumiste käigus sain aga väga selge signaali, et linna ettevõtjad ootavad just linna tugevamat ja jõulisemat panustamist turismi arendamisse. Kindlasti ei soovita olla koos linnaga väljas mitte ainul 2021. aasta Tourestil, vaid ka lähivälismaa messidel, nagu Helsingi MATKA-l.

Samuti on tõsi, et Rakvere linna turismisuunal on senini valitsenud suhteline vaikelu. See, et asjad varem nii olid, ei tähenda, et need peavad nii jääma. Rakvere linn on turismivaldkonna võtnud väga aktiivselt fookusesse. Valminud on esimesed uuenenud linna tutvustavad trükised ja turismihooaja alguseks tuleb lisa. Värsked linna infovoldikud on saadaval linna turismiinfopunktis.

Tõsi on ka see, et Rakvere on, eriti suveperioodil, võrrelduna näiteks Haapsaluga üsna sündmusevaene. Peale linnapäevi ja augustikuist ööjooksu ei toimu suvisel perioodil linnas suurt midagi. Kuidas aga olukorda muuta? Linnal on valmimas mitu olulist taristuobjekti imekauni Pika tänava uuenduse ja suurejoonelise Vallimäe kontserdipaiga näol, mis loovad linnale uue turismi- ja ürituspotentsiaali ja võimalused turismi arendamiseks. Peame aru  saama, et Rakverel on siin maakonnakeskusena eestvedaja vastustus. Kui Rakvere linnas toimub, siis kandub mõju ka üle kogu maakonna. Linn peab oma euroraha toetusel rajatud turismitaristu aktiivselt ja atraktiivselt tööle panema, et meil oleks nii Eesti kui ka rahvusvahelises mõõtmes märgilisi turismi soodustavaid ja samas ka linnaelanikele põnevaid suurüritusi ja ettevõtmisi aasta ringi. See on linnale lähiaastatel tõsine väljakutse. Siinkohal ootab linnavalitsus aktiivset koostööd kõikide tänaste linna turismiettevõtete ja ürituskorraldajatega.

Juba märtsikuus soovime turismivaldkonna konverentsil "Kuhu liigud, Rakvere turism?" asjast huvitatutele tutvustada, millised on linnavalitsuse plaanid, ning arutada koos nendega, mida ja kuidas teha, et muuta Rakvere positsioone turismimaastikul. 

Tagasi üles
Back