Tööinspektorid külastasid Tallinnas ning Lääne- ja Ida-­Virumaal kokku 18 Grossi poodi ning samuti firma peakontorit. Kontrolliti eelkõige neid kauplusi, mida tööinspektorid ei olnud viimastel aastatel külastanud.

“Grossi poodides leidsime vähem töökeskkonnaalaseid rikkumisi kui möödunud aastal Maxima kauplusi kontrollides. Ometi esineb olukordi, kus töötajal on oht ennast vigastada või haigestuda,” hindas tööinspektsiooni töötervishoiu peaspetsialist Silja Soon.

Sagedasemad töökeskkonnaalased puudused olid järgmised: töökohtade ebapiisav valgustatus, sisekliimale esitatavate nõuete rikkumine (nii tuuletõmbus kui ka puudulik õhuvahetus), kukkumisohtlikud olukorrad.

Muu hulgas leiti olukord, kus juurvilja sügavkülmaruumi uksesulgur oli rikkis, nii et polnud seestpoolt avatav, mistõttu võinuks ruumi sisenenud töötaja jääda lõksu ja külmuda. Ühes poes oli vorstileti ahju ette asetatud plastmasskast, mida kasutati nii ronimiseks – redeli asemel – kui ka toidu asetamiseks.

“Võrreldes Maxima kaupluste kontrollimise tulemustega on Grossi Toidukaupades märgatavalt parem töösuhete olukord. Samas leidsime siiski olulisi puhkeaja nõuete rikkumisi,” ütles tööinspektsiooni peajurist Meeli Miidla-Vanatalu.

Grossi poodide kontrollimine on järg oktoobris kampaania korras läbi viidud erakorralisele kontrollile Maxima kauplustes, kus avastati 181 rikkumist, mis olid peamiselt eksimused töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel.

Sügisel kavatseb tööinspektsioon korraldada samalaadse kontrolli ka kolmandas kaupluseketis.