Juhtkiri: Vali tema

FOTO: Lennart Rikk

Euroopa Parlamendi valimiskarussell on praktiliselt lõpusirgel. Oleme vähem või rohkem kuulanud raadio- ja telesaateid, kus kandidaadid on väidelnud.


Oleme tänavu saanud oma postkastidesse erakondadevalimisplatvormidega varustatud ajalehti, kirevaid vali-mind kuulutusi, kus peal isegi nende erakonna liikmete fotod, kes reaalselt ei kandideeri või tegelikkuses parlamenti minna ei kavatse.

Kahjuks on valimiskampaania käigus kip­punud vestluste, reklaami ja propaganda fookus euroteemadest kaugenema ning muutuma "kodusõjaks". Eesti siseasju paraku europarlamendis ei lahendata.

Aga tark valija saab teha sellest kõigest omad järeldused ning mõistab, millisel juhul sõimab pada katelt või kelle argumendid tema meelest on arvestatavad.

Kurb on see, et mitmed erakonnad kasutavad ka Rakvere linna päevi enda huvides, mis jätab kogu üritusele pisut halva meki juurde.

Võib vaielda ka selle üle, kas püsti pandud erakonna telk, valitavate persoonide papist kujud ja erakondade logodega jagatavad õhupallid rikuvad seadust, mis keelab poliitilise välireklaami enne valimisi.

Kui Eestis osales eelhääletusel koos elektrooniliselt hääletanutega kokku 14,3 protsenti valijatest, siis Lätis, kus europarlamendi valimistega samaaegselt toimuvad kohaliku omavalitsuse valimised, oli osalemisprotsent tunduvalt kasinam - vaid 3,4.

Ilmselt on lätlaste olukord meiega võrreldes veelgi soodsam ükskõiksusele riigi- ja liiduasjades, sest enda eksistentsigagi on piisavalt tegemist.

Soomes näiteks osales eelhääletusel 17,3 protsenti ning Rootsis ligi 6 protsenti valijate üldarvust.

Kes aga Eestis ei osalenud eelhääletusel, võtku kindlasti homme isikut tõendav dokument ühes ning külastagu kella 9-20 oma valimisjaoskonda, kus tuleb hääletamissedelile kirjutada selle erakonna või üksikkandidaadi number, kes teie meelest oleks väärt teid ja Eestit Euroopa Parlamendis esindama.

Tagasi üles