Äri alustamiseks tuleb suhelda omavalitsusega

Rakvere linnavalitsuse hoone.

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Ettevõtte rajamiseks ei piisa ainult vettpidavast äriplaanist ning ettevõtja isikuomadustest, vaid tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, et hoone, kus kavatsetakse tegutseda, vastaks ettenähtud tingi­mustele.


Majandussurutise tõttu on kadunud paljud siiani turvalisena tundunud töökohad. Selle tõttu on nii mõnedki ekspalgatöölised soovinud hakata ise ettevõtlusega tegelema.


Tavaliselt pööratakse alustava ettevõtja puhul tähelepanu sellistele kriteeriumidele nagu isikuomadused, äriidee ja -plaani olemasolu ning äriga kaasnevad riskid. Räägitakse toetuse ja laenu saamise võimalustest.

Kuid on veel üks aspekt, millele on teenimatult vähe tähelepanu pööratud: alustaval ettevõtjal tuleb leida territoorium või hoone, kus ta tegutsema hakkab.

Samuti tuleb ennast registreerida nii äri- kui ka majandustegevuse registris.

Oluline on, et ehitis, milles tahetakse tegutseda, peab vastama selle kasutamise eesmärgile.

Ehitise kasutusotstarvete loetelu on toodud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse "Ehitise kasutamise otstarvete loetelu" lisas nr 1. Kui ehitis pole vastavate tingimuste kohane, siis ettevõtet majandustegevuse registris ei registreerita ning see ei saa seni tehtud investeeringutest hoolimata ametlikult tegutseda.

Hiljuti soovis Rakveres Rohuaia tänavas oma tegevust alustada autoremonditöökoda. Omanikud kandsid end äriregistrisse, investeerisid seadmetesse, tegid reklaami.

Kui lõpuks jõuti niikaugele, et sooviti ennast majandustegevuse registrisse kanda, selgus aga kurb tõsiasi - hoone, kus nad tegutsema asusid, ei vastanud ehitusregistri andmetel tegevusele, mida nad soovisid seal arendada.

Selleks et muuta ehitise kasutamise otstarvet, tuleb seal teha töökoja avamiseks vajalikke muutusi.

Töökoja tegevus on peatatud ning nüüd tuleb selle jätkamiseks teha täiendavaid investeeringuid.

Taoliste arusaamatuste vältimiseks soovitavad Rakvere linnavalitsuse spetsialistid alati enne majandustegevuse alustamist pöörduda nende poole nii planeeringu kui ehituslikes küsimustes.

Samuti tuleb enne uurida, kas tegemist on elamu-, äri-, tootmismaa või mingi muu sihtotstarbega maaga. Nii majandustegevuse register kui ehitusregister on avalikud ning internetis kõigile vabalt kättesaadavad.


Tagasi üles