Helteri ehitus tekitab Haapsalus ärevust

Vaade Haapsalu Krimmi holmile, kuhu Helter tahab rajada elamupiirkonna.

FOTO: Haapsalu linnavalitsus

Helter Kaubanduse projekt, mille järgi ehitatakse Haapsallu mere äärde elamurajoon, on tekitanud vastuseisu rohelistes, kes koguvad selle kava vastu allkirju.

Allkirju koguvad rohelised kurdavad, et Helter Kaubanduse OÜ kinnisvaraarendajad tahavad miljööväärtuslikule alale ehitada liiga kõrgeid, kuni seitsmekorruselisi elamuid, mis kahandavad piirkonna puhkeväärtust. Veel kardavad protestijad, et ehitustega suletakse linlastele kallasrajal vaba liikumine ja et holmi rannikul häiritakse ka arvukate lindude pesitsemisrahu.

Allkirjad põhjendustega edastatakse Haapsalu linnavalitsusele ja keskkonnaministeeriumile.

Kalatööstuse asemele

Krimmi holm kujutab endast ala meres, mis on ühendatud linnaga kitsast maariba pidi ja kus seisavad endise kalatööstuse hooned.

Haapsalu linnaarhitekti Anu Joosti sõnul on planeeringu puhul tegemist vaid esimese eskiislahendusega. “Kindlasti koostatakse veel planeeringuvariante, mida võrreldes saab sobivaima lahenduse,” kinnitas linnaarhitekt.

Kõige rohkem ärritavad haapsallasi liiga kõrged, kuni seitsmekorruselised majad, mis paljude arvates on sellesse linna sobimatud.

Helter usaldab arhitekti

Anu Joosti sõnul on linnavalitsus oma põhimõttelise nõusoleku andnud, et endise kalatööstuse piirkond hoonestatakse elamute ja osaliselt ka äripindadega.

Planeerija Ruum ja Maastik OÜ esindaja Angela Matsoni arvates on poleemika väikelinna elanike hulgas tekkinud eeskätt sellepärast, et linlastele on võõras veidi kõrgem arhitektuur. “Eks seal ole seni olnud madal puitasustus,” nentis ta. Ka linna üldplaneering näeb ette kuni kolmekorruselisi elamuid. Matsoni arvates ei sule majad vaadet merele, sest mida kõrgemad hooned, seda rohkem on nende vahel vaba õhku.

Helter Kaubandus OÜ esindaja Urmas Sardise sõnul on nad jätnud ehituse arhitektuursed lahendused asjatundjatele. “Me ei ole ette seadnud ühtki tingimust majade kõrguse ega mahu kohta,” kinnitas Sardis. Tema sõnul usaldab firma täielikult arhitekt Raul Kõllamaad. “Oleme arhitektile öelnud, et lasku aga loomingul tulla,” märkis kaubandusfirma esindaja. Ta selgitas, et tegemist on esialgse visiooniga, mis võib ju muutuda.

Krimmi holm kujutab Sardise sõnul endast üsna suurt, 7,4 hektari suurust ala, seega asuvad ehitatavad elamud üksteisest eemal ega sule vaadet merele. Samuti kinnitas Sardis, et majad on väikese mahuga.

Rohkem kahtles ta selles, kas Haapsalu-suguses väikelinnas õnnestub elamispindu ära müüa. “Tegemist on küll suvituslinnaga, aga mitte Pärnu mastaabis,” põhjendas ta.

Tagasi üles