Lapsi vedavad bussid rikuvad liiklusseadust

Haljala lasteliini kolmest bussist mitte ühelgi ei põlenud peatuses ohutuled.

FOTO: Kaader videost

Eelmisel nädalal tehtud ajakirjanduslik katse näitas, et kolmel lapsi vedaval Haljalast väljunud bussil ei põlenud peatuses seistes 2011. aastast kehtima hakanud liiklusseaduses nõutud ohutuled ja üks sõiduk oli lasteveole viitava tähiseta.

Haljala vallavanem Leo Aadel tunnistas, et omavalitsus pole kontrollinud, kuidas nn lasteringe tegevate sõidukite juhid liiklusseadusest kinni peavad. Ometi kohtusid vallavõimud umbes aasta tagasi lasteveoteenust osutava Ida-Viru transpordifirma Voyage OÜ esindajatega ja lasteaia direktor märkis juba siis, et bussid ei lülita peatudes sisse ohutulesid. “Usaldasime, aga ei kontrollinud,” sõnas Aadel ja lubas, et lähitulevikus seda kindlasti tehakse.

OÜ Voyage Lääne-Virumaa piirkonna tegevjuht Mare Mändla ütles, et rääkis pärast ajakirjandusliku katse videoklipi vaatamist bussijuhiga, kes põhjendas ohutulede süütamata jätmist kõrvaliste teedega. Samas jälgivat ta hoolega eest ja tagant tulevaid sõidukeid. Suurematel maanteedel lapsi vedades on bussijuht enda sõnul peatustes ohutuled sisse lülitanud.

Mändla hinnangul pole jutt kõrvalistest teedest õigustuseks sobilik, sest liiklusseadus nõuab üheselt lapsi vedavate sõidukite puhul peatustes ohutulede kasutamist, ja on kahetsusväärne, et muidu kohusetundlik ja hoolas sohver jättis ohutuled põlema panemata.

Transpordifirma maakonna tegevjuhi sõnul on ettevõtte töötajatele regulaarselt edastatud nende kohta esitatud pretensioonid. Bussijuhid aga vahetuvad ja kõik ei pruugigi teada liiklusseaduse kõnealust nõuet.

Kui lapsi vedavas bussis ei ole saatjat, siis liiklusseaduse järgi lasub sõidukijuhil kohustus tagada laste turvaline sõidukisse sisenemine ja väljumine, vajadusel ka üle sõidutee minek.

Mändla sõnul on bussijuhid seda seadusepügalat täites väga hoolsad. Samas kiitis ta Haljala valda, kus enamikus lapsi vedavates bussides on saatja olemas. Kadrinas elav Mändla tõi näite, et tema koduvallas see nii hästi korraldatud pole.

Kadrina vallavanem Erich Petrovits tunnistas, et otseselt pole lapsi vedavaid sõidukeid kontrollitud. Küll aga satub vallavanem töölt koju minema mõnikord ajal, mil vallakeskuse lasteaia ees on lapsi vedav buss. Ja sellel ohutuled põlevad. “Mõtlesin veel, et mis ta neist tuledest vilgutab, võtan ju niigi kiiruse maha,” jätkas Petrovits, kes sai alles hiljem teada, et bussijuht lihtsalt täitis liiklusseaduse nõuet.

Kadrina vallas osutab lasteveoteenust Tapa autobussipark. “Ohutulede sisselülitamise nõudest on nad teadlikud ning see on bussijuhtide pädevuse küsimus, millest on neid ka informeeritud,” ütles Petrovits.

Laste saatja küsimust on Kadrina vald omal algatusel ­uurinud. Eri ametkondade, ministeeriumide ja institutsioonide vastustest nähtub, et konkreetset õigusakti, mis nõuaks saatja olemasolu, pole. Pigem viitavad õigusaktid lastevanematele kui esmastele laste turvalisuse eest vastutajatele. Seepärast pole vald koostööpartnerilt nõudnud laste saatjat, vaid on jätnud selle küsimuse lastevanemate otsustada.

Petrovits saatis toimetusele kirjavahetuse, mis puudutab valla alustatud diskussiooni laste saatjate üle. Maanteeameti ühistranspordiosakonna juhtivekspert Mika Männik ütleb oma vastuses, et bussijuht ei ole lapse saatja ega saa võtta vastutust lapse ohutuse eest. Samas viitab juhtivspetsialist mitmele õigusaktile, mis nõuavad bussijuhilt sõitjate turvalisuse tagamist. “Juhul kui seda praktiliselt ei ole võimalik teha, siis on bussijuhil võimalus keelduda alaealise lapse sõidutamisest,” sedastas Männik.

Vinni vallavanem Toomas Väinaste ütles, et pole valla lasteliine kontrollinud. “Peab kontrollima, pööran sellele edaspidi tähelepanu,” lisas ta.

Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg ütles, et kontrollis vallakeskuses lapsi vedavaid busse. Need seisvat ohutul platsil, kus lastel on turvaline sõidukisse siseneda ja sealt väljuda. Lasteliinide teisi peatusi on vallajuhil kavas kontrollida lähiajal.

Tamsalu vallas Assamalla bussipeatuses juhtunud traagilises liiklusõnntuses lapsi vedaval bussil ohutuled ei põlenud.

    Tagasi üles