10 ja 50 aastat tagasi

Virumaa Teataja.

FOTO: Virumaa Teataja

Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi.

50 aastat tagasi

Teisipäeval algas Karepal rajooni koolide pioneeriaktivistide telklaager. Kokku tulid pioneerimalevate ja -rühmade esimehed, peale selle veel grupp rajooni pioneerimaja aktiviste, kokku 200 pioneeri ümber. Õpitakse juurde uusi pioneeritarkusi. Malevanõukogu esimehed, kes terve talve usinasti pioneerimajas koos käisid, teevad lõpueksamid.

10 aastat tagasi

Kullenga rahvas otsustas külakoosolekul esitada Tamsalu vallavolikogule pöördumine palvega mitte kinnitada detailplaneeringut, mis võimaldaks rajada firmal Windpower tuulepargi. Elektrienergia hindamise käsiraamatu andmetel peab tuulikute kaugus elamutest olema vähemalt kaks kilomeetrit, Kullengal jääks aga elamud tuulepargile oluliselt lähemale.

    Loe ka neid

    Tagasi üles