Loodusvarasid kaevandati rohkelt

Lääne-Virumaal kaevandatakse kõige rohkem Kunda Nordic Tsemendile kuuluvas Aru-Lõuna karjääris.

FOTO: Arvet Mägi

Eestis kaevandatakse jätkuvalt enim põlevkivi, liiva, kruusa, lubja- ja dolokivi. Nii põlevkivi kui ka ehitusmaavarasid kaevandati 2017. aastal pisut rohkem kui eelnenud viiel aastal keskmiselt.

Tellijale

AS Kunda Nordic Tsement kaevandab Ubjas põlevkivi, millega köetakse tsemendiahje. Mullu kaevandati seda 74 000 tonni, mis moodustab pool protsenti Eesti põlevkivi aastatoodangust.

Turvast kaevandati Eestis eelmisel aastal 676 600 tonni. Lääne-Virumaal on 43 turbamaardlat, kaevandamine käib neist kuues.

Tagasi üles