Väike-Maarja väärtustab haridust ja investeerib teedesse

Indrek Kesküla (ees).

FOTO: Meelis Meilbaum

Väike-Maarja vallavolikogu kinnitas jaanuari lõpus käesoleva aasta eelarve, milles põhitegevuse tulud on omavalitsuse aegade suurimad – 9,19 miljonit eurot.

Lõviosa tuludest moodustavad maksulaekumised: üksikisiku tulumaks ja maamaks. Praegust majandussituatsiooni, ettevõtluskeskkonda ja valla elanike palku arvestades prognoosib omavalitsus tulumaksu laekumiseks 4,12 miljonit eurot, mida on võrreldes mullusega kuus protsenti enam. Maamaksust loodetakse saada 0,34 miljonit eurot.

Eelarve tulude ühe osa annavad keskvalitsuse tasandus- ja toetusfondi 3,6 miljonit eurot. Muudest tegevustoetustest ja teenuste müügist planeerib vald 1,05 miljoni euro laekumist.

Põhitegevuse kuludeks on Väike-Maarjas arvestatud 9,09 miljonit eurot. Kulude osakaalu vaadates võib öelda, et suurim on see haridusvaldkonnas, küündides 4,7 miljoni euroga 52 protsendini kõigist põhitegevuskuludest. Investeeringuteks on käesoleval aastal ette nähtud 2,4 miljonit eurot.

“Õnnestumiseks võib pidada kesk- ja vallavalitsuse ühist panustamist teedesse,” lausus vallavanem Indrek Kesküla. Tema sõnul saab seetõttu võimalikuks kergtee ehitamine Simunasse. “Meeldiv, et keskvalitsus pidas oluliseks tõsta Simunas liikluskorralduse turvalisust ja ka elukeskkonna kujundamist,” lisas ta. Alevikusisese ning samuti aleviku ja kalmistu vahelise tiheda kergliikluse tõttu ei ole praegu veel Simunas liiklejate ohutus tagatud.

Alustatud on Rakke kultuurikeskuse projekteerimist, et suurendada hoone kasutust. Muu hulgas luuakse sinna tingimused pere- ja hambaarsti teenuse osutamiseks ning muusikakooli tegevuse korraldamiseks. Eelarve projektiga kavandatakse ka Rakke jäätmejaama ehitust, et pakkuda laiemat võimalust jäätmete liigiti kogumiseks ja taaskasutamiseks. Indrek Kesküla sõnutsi võivad muutused seadustes tuua lähiaastatel kaasa segaolmejäätmete hulga olulise kasvu ja jäätmejaam aitaks seda probleemi leevendada.

Suuremate muutuste kõrval on Väike-Maarja vallas olulised ka väiksemad. Nii tõsteti eelarvet kinnitades sünnitoetus 500-le, niinimetatud ranitsatoetus 60-le ja eakate juubelitoetus 50 eurole. Jätkuvalt toetatakse alustavaid ettevõtjaid, uuest meetmest jagatava toetuse abil saab korrastada korter­elamute ümbrust. 

Tagasi üles