Vinni volikogu otsustas muuta ühinemislepingut

Ulvi-Kabala pooleli jäänud kergliiklustee.

FOTO: Vladislav Musakko

Vinni vallavalitsuse ettepanekul otsustasid rahvaasemikud ühel häälel muuta Rägavere, Laekvere ja Vinni valla ühinemislepingu lisa, jättes ära Rägavere valla ühinemisrahast Ulvi keskusesse kavandatud spordiplatsi ehituse ning andes selle asemel 158 000 eurot Ulvi–Kabala jalg- ja jalgrattatee ehituse lõpetamiseks.

Samuti vähendatakse Ulvi lasteaia aia ja mänguväljaku ehituseks eraldatud 19 000 eurot 2968 euro võrra. Muudetud leping ja seletuskiri pannakse välja vallavalitsuse kantseleis, Ulvi teeninduskeskuses ja valla veebilehel ajavahemikul 1.–22. aprillini. Sel ajal saab esitada ka ettepanekuid ja vastuväiteid muudatusele. 

Tagasi üles