10 ja 50 aastat tagasi

Virumaa Teataja.

FOTO: Virumaa Teataja

Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Rahu ja sõpruse vaimus

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni laste õiguste deklaratsioonis rõhutatakse, et last tuleb kasvatada üksteisemõistmise, rahu ja rahvaste sõpruse vaimus, talle tuleb sisendada, et ta peab oma energiat ja võimeid kasutama teiste inimeste hüvanguks. Nõukogude Liidus on kogu laste kasvatamise süsteem rajatud sel printsiibil. Meie maal ei ole sotsiaalseid ega poliitilisi jõudusid, kes oleksid huvitatud sõja- ja rassismiideede levitamisest. Seadustega on NSV Liidus keelatud sõjapropaganda, samuti rahvusliku ja rassivaenu propageerimine või ilmutamine. Nõukogude Liit on paljurahvuseline riik. Meie maal elab üle saja rahva ning koolides toimub õppetöö 56 keeles. Vanematel on õigus otsustada selle üle, missuguses keeles nende lapsed õpivad. Koolides õpetatakse kõigi Nõukogude Liidu rahvaste ajalugu, kõigi liiduvabariikide geograafiat. See aitab sisendada austust kõigi rahvaste, nende ajaloo, kultuuri ja rahvuslike traditsioonide vastu. Seda peavad nõukogude kool, perekond ja üldsus sirguva põlvkonna kõlbeliste omaduste kujundamise üheks juhtivaks põhimõtteks. Lastekirjanduse Kirjastus annab igal aastal välja ligi 70 teost tiraažiga üle 124 miljoni eksemplari. Nende hulgas ei ole ühtki, mis oleks vastuolus rahu ja internatsionaalse sõpruse printsiipidega.

10 aastat tagasi

Muuseum heidab tagasipilgu ihaldatud asjadele

Rakvere Näitustemajas avatud näitusel “Asjad, mida me ihaldasime” on välja pandud 1000 eset sihtasutuse Virumaa Muuseumid kogust. Ekspositsioon algab Romain Rollandi sõnadega “mida vähem mul on, seda enam ma olen” ja Sokratese tõdemusega “kui palju on asju, mida ma ei vaja”. Sihtasutuse juhataja Ants Leemetsa sõnul olnuks uue näituse tegemiseks vaja 300 000 krooni, aga muuseumi külastanud Ameerika turisti Lee Woodi soovist sündinud idee sai teostada 10 000 krooniga. Kuigi näitus on valmis, ei lõpeta muuseum asjade kogumist. Ants Leemets soovitab inimestel asjad pigem muuseumile kinkida kui ära visata või põletada, sest tänapäev muutub hetkega ajalooks ja tänaseid esemeid peabki praegu koguma. Kõigil avamisele tulijatel paluti kaasa võtta üks vähemalt 10 aastat vana ese, mis on olnud ihaldusobjektiks. Selle tulemusel lisandus muuseumi maavanem Einar Vallbaumi esimene motokiiver aastast 1975. “Mul ei olnud küll mootorratast, aga suvel töölkäimisest jäi raha järele, mõtlesin, et ostan kiivri,” meenutas Vallbaum. Kiivri disainis poiss välismaiste eeskujude järgi: tegi ema tagant võetud kuldse küünelakiga, mis oli “Poola oma ja väga defitsiit”, tähed peale. Näitusel leidub tuttavaid asju jalgratastest esimeste mobiilideni ning spordi- ja tarbeesemeid igast kümnendist.

Tagasi üles