Päästeamet tuletab meelde kulupõletamise illegaalsust

Kulupõleng. Foto on illustreeriv.

FOTO: Elmo Riig

Möödunud ööpäeval käisid Ida päästekeskuse päästjad kustutamas kaheksat maastikutulekahjut, millest üks toimus Lääne-Virumaal.

Päästjad juhivad tähelepanu, et kulupõleng on väga ohtlik ning kulu põletamine on keelatud. Sageli süütab kulu hooletult visatud tikk või suitsukoni, kulupõleng levib omakorda hoonetele või metsa. Kulupõlengute ohvriks on langenud inimesi ja hooneid.

Enne lõkke tegemist tuleks uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või siis on määratud, mida lõkkes põletada tohib.

Lõkkeaseme ümbrus tuleb hoida vähemalt poole meetri ulatuses süttivast materjalist puhas, et lahtine leek, kõrge temperatuur või sädemed seda ei süütaks. Soovitatav on kasta enne tule tegemist kuiv lõkkekoht ja selle ümbrus veega märjaks.

Tuld võib teha tuulevaikuses või nõrga tuulega (kuni 5,4 m/s). Jälgida tuleb ka tuule suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele või lõkke tegemisega kaasnev suits ei häiriks kaasinimesi.

Lõkkekoha ohutusvahemaa hoonetest sõltub eelkõige lõkke suurusest: alla ühemeetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 10 meetri kaugusel hoonetest ja metsast, üle ühemeetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel hoonetest ja 20 meetri kaugusel metsast.

Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, isegi mitte hetkeks, sel lastakse lõpuni põleda, see kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga. 

Metsas võib lõket teha vaid selleks ette nähtud tähistatud kohas. Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Kui siiski juhtub, et tuletegemine on väljunud kontrolli alt, tuleb viivitamatult helistada numbril 112.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles