Salasobing fosforiidi uuringuteks vapustas Rägavere valda

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Raigo Rebane.

FOTO: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Kirja lugedes jääb tahtmatult mulje, et VKG püüab hakata Rägavere vallavalitsuse tööd suunama ja vahendama meie suhteid keskk­onna­ministeeriumiga.

Rägavere vallavolikogu 19. detsembri istungit kogunes jälgima tavatult suur hulk valla rahvast. Põhjuseks oli arvatavasti teadmine, et istungi üheks peategelaseks oli jällegi fosforiit.

Volikogu esimehe sõnastatuna oli päevakorra kaheksas punkt “Viru Keemia Grupi ettepanek läbirääkimisteks VKG ja Rägavere valla vahel”.

Paraku ei kaasnenud selle päevakorrapunktiga volikogu otsuse eelnõu, millega volikogu liikmed oleksid enne istungit tutvuda saanud.

Fosforiit muutus Rägavere vallavalitsuse ja volikogu jaoks taas aktuaalseks tänavu novembris seoses Viru Keemia Grupp ASi (VKG) saadetud kirjadega. Eriti huvitava sõnastusega VKG kiri (adresseeritud vallavanemale) kannab 2013. aasta 12. novembri kuupäeva ja selle on allkirjastanud juhatuse esimees Priit Rohumaa: “Palume edastada Keskkonnaministeeriumile valla seisukoht valla huvi osas fosforiidi küsimuses täiendava teabe omandamisest ja läbirääkimistest arendaja ja Keskkonnaministeeriumiga.”

Seda kirja lugedes jääb tahtmatult mulje, et VKG püüab hakata Rägavere vallavalitsuse tööd suunama ja vahendama meie suhteid keskkonnaministeeriumiga.

Kahjuks ei informeerinud vallavalitsus volikogu niisuguse kirja saabumisest, aga mis veelgi kummalisem – volikoguga nõu pidamata koostas vallavanem Virgo Koppel 27. novembril kirja keskkonnaministrile, mis ütleb järgmist: “Kinnitame lähtuvalt Viru Keemia Grupp AS kirjast 12.11.2013, et Rägavere vald on huvitatud täiendavast informatsioonist fosforiidi küsimuses ning läbirääkimistest Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ja arendajaga, leidmaks valla elanike pikaajalisi huve teenivaid lahendusi.”

Niisugusele kirjale digitaalset allkirja andes ületas vallavanem ilmselgelt talle antud volituste piire. Ta oli sõlmimas salakokkulepet, millest enamikul vallaelanike seaduslikel esindajatel polnud õrna aimugi. Vallavanema kiri sai volikogu liikmetele teatavaks mõni päev enne 19. detsembri volikogu istungit.

Tänaseks on vallavanem ebaseadusliku kirja maaelu- ja arengukomisjoni mõnede liikmete nõudmisel küll tühistanud, kuid usaldust taastada ei ole niisama lihtne kui kirja tühistada.

Pole välistatud, et pärast seesugust salasobingu katset ei olegi usalduse taastamine enam võimalik.

Kolmas volikogu istungil kõne all olnud kiri saabus volikogu esimehe nimele 29. novembril. Kirja on saatnuds VKG juhatuse esimees Priit Rohumaa ja selles sisalduv ettepanek Rägavere vallale on sõnastatud järgnevalt: “Teeme ettepaneku alustada detsembrikuus käesoleval aastal VKG ja Rägavere valla vahel läbirääkimisi fosforiidi üld­geoloogilise uurimistöö hea tahte lepingu üle.”

Volikogu 19. detsembri istungil soovitas esimees Arnu Lippasaar vastata sellele kirjale lihtviisil eitavalt. Volikogu enamik oli aga teistsugusel arvamusel – suunata VKG kiri vastuse koostamiseks volikogu maaelu- ja arengukomisjonile.

Volikogu esimees põhjendas oma ettepanekut asjaoluga, et Eesti riigil puudub fosforiidi kaevandamise ja sellega seotud uuringute küsimuses seisukoht, polevat teada ka keskkonna- ja majandusministeeriumi arvamus.

Paraku ei vasta volikogu esimehe jutt tegelikkusele. Keskkonnaminister kinnitas 23. novembril 2011. a riigikogu ees, et ministeerium fosforiidi kaevandamise plaane ei toeta.

Kaks aastat hiljem, 7. detsembril 2013 selgitas ministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus Postimehe lugejatele, et fosforiit ei ole Eestis kaevandatav, mistõttu see maavara on ka strateegilise planeerimise dokumentidest välja jäetud.

Raske oleks sõnastada selgemat ministeeriumi seisukohta.

Põhjendasime oma ettepanekut suunata VKG kirjale vastuse koostamine maaelu- ja arengukomisjonile eeskätt asjaoluga, et esimees ei olnud esitanud volikogule niivõrd tähtsas küsimuses volikogu otsuse eelnõu.

Sellest tulenevalt tekkis olukord, et volikogu liikmed pidanuks hääletama kiirkorras otsuse poolt, mis polnud vormistatud eelnõuna ja mille tegelik sisu oli teadmata. Järelikult – enne istungit ei olnud volikogu liikmetel võimalik eelnõuga tutvuda.

Otsuse eelnõu koostamiseks oli aega piisavalt, sest VKG kiri kannab 29. novembri kuupäeva, volikogu istung toimus aga 19. detsembril.

Maaelu- ja arengukomisjon on asunud koostama argumenteeritud ja korrektselt vormistatud volikogu otsuse eelnõu.

Selles põhjendatakse üksikasjalikult, miks vallavolikogu ei soovi alustada VKGga läbirääkimisi üldgeoloogiliste uurimistööde ja nendega seotud uute puuraukude rajamise üle.

Vastuse koostamisel konsulteerime ka tunnustatud asjatundjate ja naabervaldade esindajatega.

Uute puuraukude rajamine võib avaldada negatiivset mõju eeskätt Rägavere, Sõmeru ja Vinni valla põhjavee tasemele ja kvaliteedile. VKG 29. novembri kirjale vastuse koostamisel lähtume laiapõhjalisest kohalikust vastuseisust mitte lubada uute puur­aukude rajamist ning riigi seisukohast, et fosforiit ei ole Eestis kaevandatav.

    Tagasi üles