Kool.

FOTO: Järvamaa Infoportaal

Rakvere vallavolikogu võttis vastu otsuse, millega tõusid Lasila põhikooli ja Veltsi lasteaia-algkooli pedagoogide töötasud.

Tellijale